November 2022

November Results


November 2022 – Short Segment -- https://www.strava.com/segments/33175736

November 2022 – Long Segment -- https://www.strava.com/segments/33184280

November 2022 – Trail/Park Segment -- https://www.strava.com/segments/33175397